Return and Exchange Policy

นโยบายการเปลี่ยนสินค้า

หลังจากที่ลูกค้าได้รับสินค้าแล้ว ลูกค้าสามารถติดต่อเราเพื่อขอเปลี่ยนสินค้าได้ใน 7วัน 

โดยที่สินค้าจะต้อง:

  1. ไม่ชำรุด หรือเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม
  2. ยังไม่ถูกซัก อบ รีด หรือเปียก
  3. ป้าย hang tag หรือป้ายแบรนด์สินค้ายังคงต้องติดอยู่กับเสื้อ

วิธีการขอเปลี่ยนสินค้า

ลูกค้าสามารถติดต่อหาเราทางช่องทางไหนก็ได้ และแจ้งความประสงค์ที่จะขอเปลี่ยนสินค้า

LINE: @charactersstudio

Phone: 092-889-9750

Facebook

Email: charactersstudiothailand@gmail.com