ตำแหน่ง: Content Marketing Manager

Content Marketing Manager 

ตำแหน่ง Content Marketing Manager เป็นผู้ดูแลกิจกรรมด้านการตลาดและงานทั้งหมดที่เกี่ยวกับ content บนเว็ปไซต์ บล็อก และสื่อ online social media ทั้งหมดรวมถึง Instagram, Facebook, และ Line

หน้าที่

 • ประสานงานกับ Marketing Director เพื่อวางแผนการสร้าง content ให้ตรงต่อ timing, season และความต้องการด้านการขายและแบรนด์
 • คิดและสร้างสรรค์ content ที่น่าสนใจเพื่อส่งเสริม branding และยอดขายของสินค้า
 • Content ที่สามารถสร้างได้อาทิ graphic image, gif, video, blog post และสื่อ visual และเสียงอื่นๆ โดยที่ content marketing manager จะทำงานร่วมกับ graphic designer เพื่อออกแบบและสร้างสื่อ content พวกนี้
 • เป็นผู้นำในการถ่ายแบบ collection ถ่ายภาพสินค้า คิดสร้างสรรค์วิธีการจัดวางกราฟฟิก สำหรับให้ graphic designer ไปออกแบบมาให้
 • เป็นผู้นำในการอัปเดตเว็ปไซต์ สร้างสินค้าบนเว็ปไซต์ เขียนข้อความคำอธิบายสินค้าให้น่าสนใจ
 • วางแผนและเป็นผู้นำในการผลักดัน SEO ของเว็ปไซต์ Characters Studio รวมถึงการเขียนบล็อก เขียน content ต่างๆ และสร้าง webpage ที่น่าสนใจ
 • ร่วมงานกับ Marketing Director เพื่อสร้างสรรค์ personality, character และ visual style ให้กับ online channel ของแบรนด์ทั้งหมด
 • ร่วมงานกับ Marketing Director และ Graphic Designer ในการสร้าง video content และ รีวิวสินค้าสำหรับ YouTube Channel และเป็นผู้นำในการทำ Facebook/ Instagram Live เพื่อส่งเสริมการขายสินค้า

คุณสมบัติ

 • เรียนจบด้านการตลาดสื่อออนไลน์ มีความรู้ความสามารถด้านสื่อออนไลน์ หรือมีประสบการณ์ด้านการทำงานเกี่ยวกับสื่อออนไลน์มาก่อน
 • รักและชื่นชอบในการเขียน มีความคิดสร้างสรรค์
 • มีความสามารถและความรู้ในโปรแกรม photoshop, illustrator, indesign, และ premiere จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความรู้ความสามารถด้านการถ่ายแบบ
 • มีความสามารถและความเข้าใจในการใช้ Facebook, Instagram, Line และ Email
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี
 • สามารถพูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษได้
 • ชอบอ่านและติดตามข่าวสารเกี่ยวกับการตลาด สื่อออนไลน์ และ เทคนิคการค้าสมัยใหม่

สนใจติดต่อคุณจอย เบอร์ 02-457-4921