Payment Bank Info

ข้อมูลธนาคารเพื่อการโอนเงิน

ธนาคาร: กสิกรไทย (Kasikorn Bank)
เลขที่บัญชี: 0258178793
ชื่อบัญชี: บริษัท คาแรคเตอร์ สตูดิโอ
สาขา: The Crystal Ratchapruek


ธนาคาร: ไทยพาณิชย์ (Siam Commercial Bank)
เลขที่บัญชี: 4079083267
ชื่อบัญชี: บริษัท คาแรคเตอร์ สตูดิโอ
สาขา: The Crystal Ratchapruek


ธนาคาร: ธนาคารกรุงเทพ (Bangkok Bank)
เลขที่บัญชี: 1413061613
ชื่อบัญชี: บริษัท คาแรคเตอร์ สตูดิโอ
สาขา: ท่าพระ

หลังการทำการชำระ กรุณาทำการแจ้งกับทางเราพร้อมหลักฐานการโอนค่าชำระ เช่นใบสลิปการโอน หรือรูป screenshot จากการโอนทางแอพธนาคาร