ตำแหน่ง: Online Community Manager

Online Community Manager

ตำแหน่ง Online Community Manager มีหน้าที่ในการสร้างและประสานสัมพันธ์กลุ่มลูกค้าของแบรนด์ Characters Studio ผ่านทางสื่อออนไลน์เช่น Facebook, Instagram, Line, Email, และอื่นๆ โดยที่หน้าที่หลักจะเป็นผู้บริการตอบคำถามลูกค้า ทำการบริการด้านการซื้อขายสินค้าของแบรนด์ผ่านทางช่องทางเว็ปไซต์ และสื่อออนไลน์ต่างๆ ประสานงานกับฝ่าย marketing และ graphic เพื่อทำสื่อโปรโมทสินค้า และแบรนด์ทางช่องทางออนไลน์

หน้าที่

 • บริการลูกค้าด้านการซื้อขายและแก้ปัญหาต่างๆทางช่องทางออนไลน์
 • เป็นผู้ดูแลสื่อออนไลน์ทั้งหมดเช่น Facebook, Instagram, Line, และ Email
 • ดูแลการขายและการจัดส่งสินค้า
 • แก้ปัญหาด้านการบริการทางออนไลน์ทั้งหมด
 • เป็นผู้นำในการคิดวิธีการประสานสัมพันธ์กับกลุ่มลูกค้าทางช่องทางออนไลน์ โดยการจัดกิจกรรมและเล่นเกมส์
 • วางแผนและคิดวิธีการส่งเสริมยอดขายให้กับแบรนด์ผ่านช่องทางออนไลน์

คุณสมบัติ

 • เรียนจบด้านการตลาดสื่อออนไลน์ มีความรู้ความสามารถด้านสื่อออนไลน์ หรือมีประสบการณ์ด้านการทำงานเกี่ยวกับสื่อออนไลน์มาก่อน
 • มีความคิดสร้างสรรค์
 • มีความสามารถและความเข้าใจในการใช้ Facebook, Instagram, Line และ Email
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี
 • สามารถพูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษได้
 • ชอบอ่านและติดตามข่าวสารเกี่ยวกับการตลาด สื่อออนไลน์ และ เทคนิคการค้าสมัยใหม่

สนใจติดต่อคุณจอย เบอร์ 02-457-4921