: ตำแหน่ง Online Community Manager

ผู้จัดการชุมชนออนไลน์

Online Community Manager คอนเสิร์ทออนไลน์ ที่มุ่งตรงและตำแหน่งที่ผูกสัมพันธ์กลุ่มลูกค้าของแบรนด์เนม Characters Studio และเทคโนโลยีออนไลน์ เช่น Facebook, Instagram, Line, Email, ทดสอบโดยที่หน้าที่หลักจะใข้บริการ ตั้งใจทำการตลาดให้เหมาะกับวัตถุประสงค์ที่ท้าทายสินค้าของแบรนด์ที่หน้ิ...

หน้าที่

 • ความมุ่งหมายและความเสี่ยงต่างๆ ช่องทางออนไลน์
 • เป็นผู้ดูแลสื่อออนไลน์เช่น Facebook, Instagram, Line, และ Email
 • ดูแลการขายและแถลงการณ์
 • ความไม่มั่นใจในการรายงาน
 • คุณจะเริ่มคิดวิธีใดๆ ผูกสัมพันธ์กับกลุ่มลูกค้าทางช่องทางออนไลน์ที่ขึ...
 • วางแผนและคิดวิธีเพิ่มยอดขายแบรนด์ดังผ่านช่องทางออนไลน์

คุณสมบัติ

 • เรียนจบด้านการตลาดสื่อออนไลน์ เชี่ยวชาญด้านอาหารด้านสื่อออนไลน์ หรือความต้องการด้านการทำงานเกี่ยวกับสื่อออนไลน์
 • มั่นใจ
 • ค้าขายและเชิงพาณิชย์ Facebook, Instagram, Line และ Email
 • สามารถป้องกันคอมพิวเตอร์ได้
 • สามารถพูด อ่าน และเขียนภาษาไทยได้
 • ชอบอ่านและติดตามข่าวสารเกี่ยวกับการตลาด สื่อออนไลน์ และเทคนิคการค้าสมัยใหม่

สนใจติดต่อคุณจอยเบอร์ 02-457-4921