ข้อมูลธนาคารการชำระเงิน

ข้อมูลร้านค้าธนาคาร

: กสิกรไทย (ธนาคารกสิกรไทย)
บัญชีบัญชี: 0258178793
บัญชี: บริษัท คาแรคเตอร์
สาขา: The Crystal ราชพฤกษ์


ธนาคาร: ไทยพาณิชย์ (ธนาคารไทยพาณิชย์)
บัญชีบัญชี: 4079083267
ชื่อบัญชี: บริษัท คาแรคเตอร์
สาขา: The Crystal ราชพฤกษ์


ธนาคาร: ธนาคารกรุงเทพ (ธนาคารกรุงเทพ)
บัญชีบัญชี: 1413061613
บัญชี: บริษัท คาแรคเตอร์
สาขา: ท่าพระ
หลังประสบการณ์การภาวนา แจ้งกับทางเราด้วยก็อาจจะชอบคล้ายใบสล...ิ๊ปปี้ หรือรูปสกรีนช็อต จาก นั้นทางธนาคาร